SON ANH CO., LTD
Cao Su Silicone RTV Keo Mỡ Silicone Dầu Silicone Silane Specialty Chemicals NVL ngành sơn - Coatings NVL ngành nhựa - Plastic NVL ngành cao su - Rubber
TIN TỨC RTV Silicone - Keo Silicone - Mỡ Silicone
Thư ngỏ gửi khách hàng 
Thông tin kỹ thuật RTV Silicone - Keo Silicone - Mỡ Silicone 
SẢN PHẨM RTV Silicone - Keo Silicone - Mỡ Silicone
Giới thiệu RTV Silicone - Keo Silicone - Mỡ Silicone 
Keo Silicone TSE392 
Keo Silicone TSE3925, TSE3975, TSE3985, TSE3995 
RTV Silicone RTV11, RTV21, RTV41 
Silicone primers SS4004P, SS4044P, SS4120, SS4155, SS4179 
RTV Silicone đổ khuôn TSE3453 
RTV Silicone đổ khuôn TSE3453T 
RTV Silicone đổ khuôn ME91 
Mỡ Silicone YG3058 
Mỡ Silicone YG6260 
Keo Silicone ngành hàng không RTF 7000 FRV 138 and InvisiSil 
Keo Silicone ngành hàng không RTV 100, RTV 133, RTV 157 
Keo Silicone ngành hàng không RTV 200, RTV 6100 
Keo Silicone ngành điện tử RTV133, RTV167, TSE387, XE13B3208 
Vật liệu phủ RTV Silicone ngành điện tử RTV160, TSE3051, TSE3663, YE5822 
Vật liệu phủ RTV Silicone ngành điện tử TSE388, ECC4865, TSE3331K 
Mỡ Silicone ngành điện tử TSK5370, YG6240, TIG1000 
RTV Silicone đổ khuôn độ cứng thấp RTV426, RTV7888, RTV421 
RTV Silicone đổ khuôn độ cứng cao RTV662, RTV668, RTV664J 
RTV Silicone đổ khuôn độ cứng trung bình TSE350, TSE3502, TSE3504 
Keo Silicone TSE3941-W, TSE3854DS 
Nguyên liệu sản xuất keo Silicone YF70C-8M 
Silicone dẫn nhiệt TIA207GN, TIA 216G, TIA 222G sản xuất đèn LED và thiết bị điện tử  
Keo silicone SnapSil TN8000 gắn kết đồng, nhôm, nhựa, thủy tinh sản xuất đèn LED 
Lớp phủ silicone conformal coating ECC3011 ECC3051S bảo vệ mảng mạch điện tử 
Mỡ silicone dẫn nhiệt TIG1500 với dải nhiệt độ rộng sản xuất đèn LED 
Mỡ silicone dẫn nhiệt TIG3500 với dải nhiệt độ rộng sản xuất đèn LED 
Lĩnh vực ứng dụng RTV Silicone - Keo Silicone - Mỡ Silicone 
RTV Silicone - Keo Silicone - Mỡ Silicone in Aviation and Aerospace  
RTV Silicone - Keo Silicone - Mỡ Silicone in Automotive 
RTV Silicone - Keo Silicone - Mỡ Silicone in Consumer Goods 
RTV Silicone - Keo Silicone - Mỡ Silicone in Consumer Electronics and Microelectronics 
LIÊN HỆ
Liên hệ với Sơn Anh chúng tôi 
LIÊN KẾT WEBSITE
LƯỢT TRUY CẬP
Số lượt truy cập : 1,421,355 
Đang truy cập : 14 
Bạn đang ở : 34.204.169.76 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Cao su Silicone, Silicone khử bọt, Silicone Antifoam, Silicone Fluids
khanhtung8382 Mr Tùng
043.995.9799
hntrang150290@gmail.com Ms Trang
091.150.2290
Silane, Specialty Chemicals, NVL ngành sơn cao su, silicone chống tạo bọt, silicone defoamer, amino silicone
trangkd.sonanh Ms. Nguyễn Trang
043.995.9799
Dầu Silicone, Silicone Oil, Silicone lỏng, Phá bọt silicone, RTV Keo Mỡ Silicone
trangkd.sonanh Ms. Trang
091.150.2290
Supply Chain & Logistics
namnguyen.vhttdl@gmail.com Mr Nam
043.995.9799
huonggiangftu.99 Ms. Giang
043.995.9799
trangkd.sonanh@gmail.com Ms Trang
091.150.2290
General Management - Sales Administration - Accounting - Quản trị chung - Kế toán
sonanhgt Mr Dũng
043.995.9799
trangkd.sonanh@gmail.com Ms Trang
0123.412.2089
huonggiangftu.99 Ms Hương Giang
043.995.9799